Siedle BTS 850-02 Port Telefon

Åpne ytterdøren


Det er forskjellinge ringsignaler for husdøren og ytterdøren.
Når en besøker ringer på, ringer hustelefonen og knappen for lydløs blinker.
Du kan ta imot samtaler innen 45 sekunder etter den sista påringningen.
Trykk døråpningsknappen for å åpne døren.

Lydløs funksjon

Et kort trykk på lydløs-knappen og alle ringesignaler slåes av.
Lydløsknappen lyser rødt når ringelyd er slått av og er slukket når lyd er på.
När en besøker ringer på døren, blinker knappen.

Endre lydstyrke på ringesignalet

Ringesignalets lydstyrke kan stilles inn i 5 steg:
Mens røret er lagt på, hold døråppning knappen inne i 3 sekunder,
for å høre lydstyrken som er valgt for ringesignalet.
Trykk kort på lydløs knappen og lydstyrken øker med ett steg.
Etter det høyeste steget kommer den tilbake til laveste lydstyrke.
Lagre den valgte lydstyrken ved å holde inn knappen for lydløs i 3 sekunder.

           +


Endre melodi på ringesignalet

Mens røret er lagt på, hold døråppning og lysknappen trykt inne samtidig i 3 sekunder,
du hører da hvilken melodi som er valgt.
Trykk så på lydløs-knappen for å endre melodien på ringesignalet.
Du kan velge mellom 11 ringesignalsmelodier. Ringsignalen stilles alltid in for den
døren som det ble ringt på sist; trykk alså først på ringeklokken til husdøren eller ytterdøren.
(Det er således mulig å velge forskjellige ringesignalsmelodier for ett husdøren og ytterdøren.
Lagre den valgte melodien for ringesignalet ved å holde inn knappen for lydløs i 3 sekunder.


                                                                                 2017 (c) Ketil Røste
LAST NED FULSTENDIG BRUKSANVISNING